احداث پارک شهدای چهاردانگه تهران

10

انجام کلیه امور ساخت پارک افشین ( شهدای چهاردانگه ) در دو فاز در شهر چهاردانگه