نمایشگاه ها

از جمله افتخارات مهدلاله ها حضور در نمایشگاههای گل و گیاه کشور و کسب سه مقام برتر در این زمینه می باشد . لزوم ارتباط با مخاطب عام به صورت نزدیک و حضوری از دغدغه های همیشگی مدیران این شرکت می باشد  که برای رسیدن به این مهم حضور در نمایشگاهها و همچنین باغ لاله ها از مهمترین اقدامات شرکت مهدلاله ها می باشد .