احداث فضای سبز ۵۰ هکتاری باغ پرندگان تهران

این پروژه در سال ۱۳۹۰ آغاز و در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسید .
کلیات پروژه فوق نصب کول و ایجاد بستر مناسب جهت کاشت پلکانی گیاهان در حاشیه معابر اصلی و فرعی  در قسمت ۵۰ هکتاری و همچنین احداث بخشی از فضای سبز داخل مجموعه نگهداری پرندگان در باغ پرندگان بوده است .