احداث فضای سبز متل پارسیان کلاردشت (بین المللی )

این پروژه در استان مازندران و کلاردشت در سال ۱۳۸۱ به اتمام رسید