احداث پارک اسلام آباد چهاردانگه استان تهران

این پارک در سال ۱۳۸۵ در شهر چهاردانگه استان تهران به اتمام رسید .